Rakovina prsníka – dá sa jej predísť? 1. časť

Rakovina prsníka je najčastejším nádorovým ochorením žien a na Slovensku sa objaví ročne cca 2500 nových prípadov. Stretávame sa s ňou v našom okolí stále častejšie a ani jedna z nás si nemôže povedať, že sa jej to netýka!  Jednoducho už len to, že sme ženy, je rizikový faktor.  Keď sa o niekom dozvieme, že trpí touto chorobou, pomyslíme si, aké máme šťastie, že sme zdravé a snažíme sa viac nemyslieť na túto, pre nás ženy strašnú chorobu. Ďalšou pripomienkou býva pravidelne deň narcisov, kedy zaplavia mestá žlté narcisy ako symbol spolupatričnosti s tými, ktorí trpia rakovinou a zároveň môžeme finančne prispieť dobrovoľníkom do pokladničky.

Na preventívnu prehliadku ideme s malou dušičkou, lebo vtedy si najviac uvedomujeme riziko. Čo keď náhodou niečo nájdu? Čo budem robiť?  Berieme to ako lotériu, niečo náhodné a neovplyvniteľné.  Ale je to naozaj tak? Je to iba náhoda a nedá sa proti tejto chorobe bojovať inak ako absolvovaním pravidelných preventívnych prehliadok a samovyšetrovaním?

Samozrejme dá! 100%-ná záruka neexistuje, ale zmenou životného štýlu sa dá riziko výrazne znížiť. Americký inštitút pre výskum rakoviny potvrdil, že 40 %-ám prípadov rakoviny prsníka by sa dalo vyhnúť  vedením zdravšieho životného štýlu. „ Je rozhodujúce, aby ženy a dievčatá boli informované o možnostiach, ako znížiť riziko ochorenia na rakovinu prsníka a robili tak správne rozhodnutia v ich každodennom živote.“: hovorí Marisa C. Weiss, onkologička a odborníčka na rakovinu prsníka s viac ako 20 rokmi aktívnej praxe v Lankenau Medical Center, Philadelphia.

Absolútne s ňou v tomto súhlasím a preto som sa rozhodla zdieľať najnovšie odborné poznatky, ako možno redukovať riziko ochorenia na tento najrozšírenejší druh rakoviny medzi ženami.

Výskyt rakoviny prsníka sa v posledných 50 rokoch, odkedy sa začal pozorne sledovať, podstatne zvýšil. Tento nárast je len čiastočne spôsobený tým, že ženy žijú dlhšie, čo umožňuje viac času na rozvoj rakoviny, alebo preto, že viac žien absolvuje mamografické vyšetrenie, čo vedie k zisteniu väčšieho počtu prípadov rakoviny. V skutočnosti pribúdajú dôkazy o tom, že mnohé ďalšie faktory významne prispievajú k rastu prípadov rakoviny prsníka.

Výskyt rakoviny prsníka narástol vďaka tomu, že moderný spôsob života zmenil prostredie vo vnútri nášho tela i mimo neho.

Na úvod trochu z biológie:

Ak vieme, ako sa vyvíjajú a fungujú prsia, môžeme lepšie pochopiť, ako sú ovplyvnené rizikovými faktormi rakoviny. Proces vývoja prsníka stanovuje základ pre budúce zdravie prsníka. Veľa z toho, čo jeme, pijeme, dýchame, používame a dávame do tela, sa môže stať stavebným blokom nášho prsného tkaniva.

Vývoj prsníka má dve hlavné fázy. Obe sú mimoriadne citlivé na životný štýl a environmentálne faktory.

 1. Pred narodením : Prvá dôležitá fáza vývoja prsníka nastáva, keď sa dieťa vyvíja v maternici.
 2. Dospievanie : Väčšina prsných tkanív sa vyvíja počas dospievania a vývoj trvá asi 10 rokov. Počas procesu vývoja prsníka musí byť skopírovaná DNA, než sa vytvoria nové bunky prsníka. Počas toho sú bunky prsníka, rovnako ako všetky ostatné bunky, náchylné na vývoj nových genetických abnormalít nazývaných mutácie. Niektoré z týchto mutácií môžu zvýšiť riziko rakoviny prsníka. Napríklad dievčatá a mladé ženy, ktoré sú vystavené významným dávkam žiarenia, hrozí vyššie riziko rakoviny prsníka neskôr v živote. Niektorí vedci si myslia, že prsia sú náchylnejšie na rakovinu viac než iné orgány, pretože trvá oveľa dlhšie, než sa úplne vyvinú.

Tkanivo prsníka je tiež citlivé v období medzi dokončením vývoja prsníka a prvým tehotenstvom. Dokonca aj keď zvonku prsia vyzerajú úplne vyformované, vnútorné bunky nedozrejú úplne, kým ženy neabsolvujú tehotenstvo v plnej dĺžke. Nezrelé bunky prsníka sú aktívnejšie a reagujú viac na hormóny, než zrelé bunky. Estrogén je hormón, ktorý môže „zapnúť“ rast buniek prsníkov. Dlhodobé vystavenie extra estrogénu alebo chemikáliám, ktoré pôsobia ako estrogén, môže zvýšiť riziko rakoviny prsníka. Tehotenstvo ( v plnej dĺžke)  umožňuje bunkám prsníka dozrievať, konečné dozrievanie prebieha počas dojčenia. Čokoľvek, čo predlžuje čas do prvého tehotenstva, môže v neskoršom veku zvýšiť riziko rakoviny prsníka.

Americký inštitút pre výskum rakoviny  stanovil základné rizikové faktory a rozlišuje ich podľa toho či sú dané, alebo sú spôsobené našim spôsobom života.

Rizikové faktory, ktoré sú dané:

 1. Byť ženou – aj muži síce môžu ochorieť na rakovinu prsníka, ale u žien je výskyt 100-krát väčší ako u mužov.
 2. Starnutie – ako starneme, riziko sa zvyšuje. Najčastejší výskyt rakoviny prsníka je u žien nad 55 rokov.
 3. Genetické mutácie – 5-10% prípadov rakoviny prsníka možno pripísať zdedeným génovým mutáciám po rodičoch. Najčastejšie ide o mutácie génov BRCA1 a BRCA2. Ženy s týmito mutáciami sú častejšie diagnostikované v mladšom veku a rakovina sa vyskytuje častejšie u oboch prsníkov ako pri rakovine žien bez týchto genetických mutácií .
 4. Rodinná anamnéza – ženy s blízkymi príbuznými, u ktorých bola diagnostikovaná rakovina prsníka, majú vyššie riziko vzniku ochorenia. Ak ste mali jedného ženského príbuzného prvého stupňa (sestru, matku, dcéru) s diagnostikovanou rakovinou prsníka, vaše riziko sa zdvojnásobuje. Ak boli diagnostikovaní dvaja príbuzní prvého stupňa, vaše riziko je 5 krát vyššie ako priemer. Ak bol váš brat alebo otec diagnostikovaný na rakovinu prsníka, riziko je vyššie, hoci vedci si nie sú istí, o koľko presne.
 5. Hustota prsníkového tkaniva – pri vyšetrení mamografom môže lekár zistiť hustejšie prsné tkanivo, kedy má prsník menej tukového tkaniva. Ženy s hustými prsníkmi na mamografe majú riziko rakoviny prsníka asi 1,5 až 2-krát vyššie ako ženy s priemernou hustotou prsníkov. Bohužiaľ je tiež ťažšie vidieť prítomnosť rakoviny na mamografe. Preto je vhodné takéto vyšetrenie doplniť aj sonografickým vyšetrením.
 6. Benígne choroby prsníka – u žien s benígnymi ochoreniami prsníka ako sú Atypická lobulárna hyperplázia a Duktálna hyperplázia je riziko rakoviny 4-5 krát vyššie.
 7. Menštruačný cyklus – ženy, ktoré začali menštruovať pred 12 rokom alebo ženy s oneskorenou menopauzou po 55 roku majú zvýšené riziko, zrejme vďaka dlhodobejšiemu vystaveniu hormónom estrogénu a progesterónu. Dnes dievčatá oveľa skôr dozrievajú, ako to bolo v minulosti. Keď dievčatá začínajú menštruovať v mladšom veku, čas medzi vývojom prsníkov a prvým tehotenstvom je zvyčajne dlhší. Počas tohto obdobia má prsné tkanivo tendenciu byť nezrelé, nadmerne aktívne a obzvlášť citlivé na hormonálne vplyvy.
 8. Ožarovanie prsníka – zvýšené riziko je u žien, ktorým bol ožarovaný hrudník vrátane pŕs pri liečbe iných druhov rakoviny, predovšetkým v mladšom veku. Zvýšenie rizika je najvyššie, ak bolo ožarovanie počas dospievania, keď sa vyvíjali prsia.

 Rizikové faktory, ktoré vieme ovplyvniť:

 1. Pitie alkoholu – ženy, ktoré pijú 2-3 alkoholické nápoje denne, majú o 20% vyššie riziko rakoviny prsníka oproti abstinujúcim ženám. Alkohol môže narušiť odbúravanie estrogénu a zvýšiť produkciu estrogénu. Môže tiež spôsobiť, že estrogénové receptory vnútri buniek prsníka sú citlivejšie na estrogén.
 2. Nadváha – nadváha alebo obezita zvyšuje riziko rakoviny prsníka, obzvlášť po menopauze. Pred menopauzou produkujú väčšinu svojho estrogénu vaječníky. Po menopauze (keď vaječníky prestávajú vyrábať estrogén) väčšina ženského estrogénu pochádza z tukových tkanív. Ak máte viac tukového tkaniva, môže zvýšiť hladinu cirkulujúcich estrogénov v tele a zvýšiť riziko ochorenia na rakovinu prsníka. V tuku sa tiež ukladajú škodlivé látky, ktoré sa správajú ako estrogén. Všetka nadmerná hormonálna aktivita môže spustiť prílišný bunečný rast v prsníku.
  Nadváha sa tiež spája s chronickými zápalmi buniek a tkanív v tele. Zápaly produkujú chemické látky, ktoré môžu poškodzovať bunky a tiež skomplikovať imunitnému systému opravu takéhoto poškodenia. Poškodené bunky potom znamenajú zvýšené riziko vzniku rakoviny.
  Ženy s nadváhou zvyknú mať tiež vyššie hladiny inzulínu v krvi. Vyššia hladina inzulínu sa spája s niektorými druhmi rakoviny vrátane rakoviny prsníka. Záleží aj na tom, kde je tuk najviac uložený. Extra tuk okolo brucha môže zvýšiť riziko viac ako rovnaké množstvo extra tuku okolo stehien alebo bokov. A nakoniec u dievčat s nadváhou je pravdepodobnejší skorší začiatok puberty.
 3. Fyzická aktivita – zvýšená fyzická aktivita redukuje riziko ochorenia. Výskum ukazuje, že ženy, ktoré vykonávajú ekvivalent chôdze 3 až 5 hodín týždenne pri priemernom tempe po diagnostikovaní rakoviny prsníka, môžu zvýšiť šancu na prežitie asi o polovicu.
 4. Bezdetnosť – ženy, ktoré nikdy nerodili, alebo mali prvé dieťa po 30. roku života, majú mierne zvýšené riziko rakoviny prsníka oproti ženám, ktoré mali prvé dieťa v skoršom veku.
 5. Dojčenie – dojčenie znižuje riziko rakoviny prsníka, obzvlášť keď trvá 1 ½ -2 roky. Dôvodom je hlavne zredukovanie počtu menštruačných cyklov. Vedľajším efektom je, že veľa žien má tendenciu jesť viac výživných potravín a dodržiavať zdravší životný štýl (obmedzenie fajčenia a požívania alkoholu) počas dojčenia.
 6. Hormonálna antikoncepcia – mnohé štúdie dokázali, že u žien, ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu, je mierne zvýšené riziko oproti ženám, ktoré ju nikdy neužívali. Ženy po 10 rokoch ukončenia užívania už nevykazovali zvýšené riziko.
 7. Hormonálna substitučná liečba (HSL) – užívanie kombinovanej hormonálnej liečby po menopauze zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Riziko rakoviny prsníka sa najviac zvyšuje počas prvých 2 až 3 rokov užívania kombinovanej HSL. Po 5 rokoch od ukončenia užívania sa riziko znižuje na pôvodnú úroveň. Estrogénová terapia zvyšuje riziko pri užívaní viac ako 10 rokov.  Rozhodnutie o užívaní kombinovanej HSL by mala urobiť žena a jej lekár po zvážení možných rizík a prínosov (vrátane závažnosti jej menopauzálnych symptómov) a zvážení ďalších rizikových faktorov. Ak sa rozhodnú pre takúto liečbu, je  najvhodnejšie najnižšie dávkovanie, ktoré účinkuje a čo možno najkratšia doba užívania.

Spomenula by som ešte rizikové faktory, u ktorých nebola priamo dokázaná súvislosť s rakovinou prsníka, ale predpokladá sa, že majú vplyv na zvýšené riziko.  

 1. Fajčenie – v posledných rokoch viac štúdií ukázalo, že silné fajčenie po dlhú dobu môže byť spojené s vyšším rizikom rakoviny prsníka. V niektorých štúdiách bolo riziko u niektorých skupín najvyššie, napríklad u žien, ktoré začali fajčiť pred tým, než mali prvé dieťa. Výskumníci tiež skúmajú, či pasívne fajčenie zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Dym, či už hlavný alebo sekundárny obsahuje chemikálie, ktoré vo vysokých koncentráciách spôsobujú u hlodavcov rakovinu prsníka.
 2. Stres a zvýšené hladiny kortizolu – keď sme v strese, hladina kortizolu je zvýšená. Zvýšená hladina kortizolu tiež znamená zvýšenú hladinu krvného cukru, čo môže spôsobiť hormonálnu nerovnováhu. Takáto neliečená nerovnováha môže mať vážne následky ako sú osteoporóza, obezita a tiež rakovina prsníka.
 3. Práca v noci – niektoré štúdie naznačujú, že ženy, ktoré pracujú v noci, napríklad sestry na nočnej zmene, môžu mať zvýšené riziko rakoviny prsníka. Toto je pomerne nedávne zistenie a skúma ho viac štúdií. Niektorí vedci si myslia, že účinok môže byť spôsobený zmenami hladín melatonínu. Melatonín je hormón, ktorý zohráva úlohu pri regulácii spánkového cyklu a podporuje zdravý rast buniek. Produkcia melatonínu sa zvyšuje v noci a je nižšia v priebehu dňa, keď sú oči vystavené svetlu. Keď ženy pracujú v noci alebo sú vystavené svetlu v noci, ich hladiny melatonínu majú tendenciu zostať nízke.
 4. Chemické látky v životnom prostredí – v súčasnosti výskum nevykazuje jednoznačné prepojenie medzi rizikom rakoviny prsníka a vystavením týmto látkam. Avšak vplyv týchto chemických látok na zdravie prsníkov bol len čiastočne preskúmaný a súčasné dôkazy vyvolávajú vážne obavy. Niektoré znečisťujúce látky môžu priamo poškodiť naše gény. Iné môžu napodobňovať estrogén.
 5. Nezdravá strava – predpokladá sa, že nevhodná strava je čiastočne zodpovedná za približne 30 až 40% všetkých druhov rakoviny.  Výsledky štúdií týkajúcich sa spojitosti jedla a rakoviny prsníka sú nekonzistentné. Dokázané však je, že ženy s nadváhou majú vyššie riziko rakoviny prsníka, pretože extra tukové bunky vytvárajú estrogén, čo môže spôsobiť ďalší rast buniek prsníkov. Tento extra rast zvyšuje riziko rakoviny prsníka. A nadváha závisí od stravy takisto ako aj vyššie hladiny inzulínu v krvi.
  Konzumovanie potravín pestovaných bez pesticídov môže chrániť pred nezdravými bunkovými zmenami dokázanými pri skúmaní v štúdiách na zvieratách. Pesticídy sa používajú v mnohých komerčne pestovaných ovocných, zeleninových a obilných plodinách na ochranu pred hmyzom, burinami, hubami, chorobami, myšami a inými zvieratami, baktériami, vírusmi a plesňami. Podobne antibiotiká a iné lieky sa používajú na ochranu hospodárskych zvierat pred chorobami a parazitmi. Zvieratám sa podávajú hormóny na zvýšenie produkcie mäsa a mlieka.
  Ale ako bezpečné sú tieto chemikálie a hormóny v tele. Existuje znepokojenie, že tieto chemické látky môžu spôsobiť zdravotné problémy vrátane zvýšenia rizika rakoviny prsníka. Existujú aj obavy týkajúce sa obsahu ortute v morských potravinách a priemyselných chemikálií v obaloch potravín. Doteraz žiadne štúdie nepreukázali priame spojenie medzi vystavením pesticídov a zvýšeným rizikom rakoviny prsníka u ľudí. Ale ukázalo sa, že niektoré z najbežnejšie používaných pesticídov napodobňujú u laboratórnych zvierat estrogén.

Z vyššie uvedených rizikových faktorov je zrejmé, že väčšina závisí od nášho spôsobu života a vieme ich ovplyvniť našimi každodennými rozhodnutiami. Ale ani skutočnosť, že máte mutácie génov alebo rodinnú anamnézu, neznamená, že sa u Vás táto choroba rozvinie. Mutácie majú na svedomí iba 5-10 %  prípadov. Všetko závisí od toho, ako sa gény prejavia (génová expresia).  Máte možnosť zapínať a vypínať gény svojim životným štýlom a emočným stavom. Vaša génová expresia bude iná, keď budete v strese, jesť fast food a veľa cukru a iná, keď budete jesť výživné a čerstvé jedlo a myslieť pozitívne.

Riziko rakoviny prsníka úzko súvisí s hladinou estrogénu v tele, preto je pre nás dôležitá hormonálna rovnováha. Viac si na túto tému môžete prečítať v článku o estrogénovej dominancii.

V druhej časti si rozoberieme konkrétne kroky, vďaka ktorým môžeme udržať riziko ochorenia na rakovinu prsníka na minime. Ak ste sa rozhodli, že chcete urobiť niečo pre svoje zdravie hneď teraz, môžete si stiahnuť zadarmo e-Book 5 krokov k zdravšiemu telu a urobiť tak prvý krok. Ak sa chcete ihneď pustiť do prípravy zdravých jedál, pomôže Vám s tým výnimočný detailný stravovací plán, ktorý vyživuje vaječníky a optimalizuje hladiny hormónov : Kuchárska kniha pre všetky fázy vášho tela

 

Rakovina prsníka – dá sa jej predísť 2.časť 

Silvia Sklabinska
Som nadšeným stúpencom zdravého životného štýlu a mojim poslaním je inšpirovať ženy a pomáhať im, aby aj ony viedli zdravší a plnohodnotný život v súlade so svojim cyklom. Som autorkou knihy Kuchárska kniha pre všetky fázy vášho cyklu>> Môj príbeh si prečítate tu>>
Komentáre